Adatvédelmi tájékoztató

A NA-CSA-Car Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) az adatok nyilvántartását és kezelését vásárlói, ügyfelei, weboldalának látogatói (továbbiakban: Ügyfél) azonosítása, rendeléseik teljesítése, a webáruház üzemeltetése, és a minél magasabb szintű ügyfél kiszolgálás érdekében végzi.

Általános adatkezelési elvek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit, hogy adatait megrendelés, vásárlás esetén adatbázisában elhelyezi és ezt követően nyilvántartja, kezeli. Ezen adatainak nyilvántartásához az Ügyfél a rendelése leadásával önkéntesen, kifejezetten, a szükséges tájékoztatás birtokában hozzájárulását adja. Az Ügyfél adatainak nyilvántartásához és kezeléséhez való hozzájárulását, azok felhasználhatóságát Adatkezelő mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg az Ügyfél írásban nem kéri azok törlését. Adatainak törlését kérheti írásban a NA-CSA-Car Kft. 1085 Budapest, József körút 69. vagy az info@nacsacar.hu e-mail címen. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Ügyfél nyilvántartott adatait az Adatkezelő kizárólag a rendelés azonosítása, teljesítése, a webáruház üzemeltetése érdekében kezeli, adatait harmadik fél számára nem adja át. Adatait kizárólag a fenti tevékenységek ellátáshoz feltétlenül szükséges mértékben, az Adatkezelő ezen tevékenységét végző személy ismerheti. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél adatkezeléshez való hozzájárulása.

Az Ügyfél jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Ügyfélre vonatkozó személyes adatokról, továbbá megadott adatait bármikor módosíthatja. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az írásbeli kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti azokat. Ügyfél jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. vagy a lakóhelye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.

A weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés

Az Adatekezelő által üzemeltetett weboldal a Google által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google „cookie”-kat az Ügyfél számítógépén elhelyezett apró adatfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal haszná-latának elemzését, természetesen nem nevesített módon.

Az "cookie"-k által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló statisztikai kimutatások Adatkezelő számára történő összeállítására, valamint a weboldalon történő és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja , szintén nem nevesített módon.

Névtelenség

A Google soha nem kapcsolja össze az Ügyfél IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az Ügyfél IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az Ügyfél böngészője beállításával letilthatja a”cookie”-k használatát.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal használatával az Ügyfél hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.