Általános szerződési feltételek

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül amint úgy dönt, hogy megrendeli a terméket.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A Megrendelő a szerződéstől 14 azaz tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Megrendelőt kártérítésre kötelezi, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy vissza-adásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. Amennyiben a termékről az átvétel során már látja, hogy a csomagolás sérült és ez a sérülés az áru átvételét megelőzőleg keletkezett, akkor a kézbesítést végző személynek (postai kézbesítő, futár) feltétlenül jelezze, valamint ezt vegyék jegyzőkönyvbe, ugyanis a szállítás folyamán sérült termékeket nem áll módunkban visszavenni. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonát képezi. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere, a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Amennyiben a vásárlóhoz ez 24 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időpontjáról. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben (info@nacsacar.hu) vagy telefonon (+36-70/5193815) kerülhet sor.